👈 فروشگاه فایل 👉

اثر درازمدت لوزارتان بر مهار تغییرات تعدادی و حجمی گلومرولهای كلیه در رتهای دیابتی – نفركتومی یكطرفه (مطالعه استریولوژیك)

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

مقدمه نفروپاتی دیابتی یكی از علل مرحله نهایی بیماری كلیوی است به علت هیپرگلیسمی در كلیه آنژیوتانسین II بطور موضعی افزایش یافته و موجب القاء ضایعات كلیوی بویژه ضایعات گلومرولی می شود دراین تحقیق گیرنده نوع1 آنژیوتانسینII(AT1)توسط لوزارتان بلوكه وتاثیر این دارو در مهار ضایعات كلیوی بطور كمی ارزیابی گردید

👇محصولات تصادفی👇

پروژه رشتة کامپیوتر – ربات مسیریاب انبردست طراحی شده در سالیدورک و کتیا 1- عوامل تاثیرگذار ، بر عملكرد كاركنان دوركار پاورپوینت ذرت علوفه ای طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux