👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه:

اهمیت بازاریابی مواد شیمیایی در صنعت كك سازی و تقطیر قطران زغال سنگ بازیابی مواد شیمیایی در صنعت كك سازی همزمان با عملیات تهیه كك زغال سنگ صورت می گیرد فرآورده های حاصل از كك سازی زغال سنگ عبارت است از كك، گاز و مواد شیمیایی كه كاربرد گسترده ای در صنایع دارند.كك حاصل از صنعت كك سازی در عملیات ذوب فلزات آهنی در كوره بلند بكار برده می شود.گاز كوره های كك سازی یا گاز برگشتی بعنوان سوخت صنعتی و پر كالری در كوره های روباز گرم كننده همچنین صنایع شیشه سازی قابل استفاده است. از این می توان جهت تهیه آمونیاك سنتزی نیز استفاده نمود.مواد شیمیایی حاصل از كك سازی نظیر آمونیاك ، روغن سبك خام (بنزول خام) ،قطر آن و مواد حاصل از آنها در بسیاری از صنایع به كار برده می شود آمونیك حاصل از بازیابی گاز كك بصورت سولفات آمونیوم بعنوان كود شیمیایی در كشاورزی مصرف می شود.

همچنین برای تهیه اسید سیتریك و بی كربنات سدیم ،آمونیك بعنوان ماده اولیه محسوب می شود.

محصولات ناشی از تغییر و تبدیل بنزول خام به عنوان سوخت موتورهای هواپیما و اتومبیل بكار می رود همچنین ماده خامی برای تهیه مواد منفجره می باشد.

محصولات حاصل از تغییر و تبدیل خام و قطران بعنوان ماده اولیه در تهیه رنگ های های آلی، پلاستیكها، مواد دارویی (آسپرین،پیرو امیدین،ساخارین) و عطرسازی بكار می رود.

محصول حاصل از قطر آن زغال سنگ (قیر، قطر آن، و روغن جلاها و غیره) به تعداد بسیار گسترده در راه سازی، شهر سازی ، و یا در ساختمان صنعتی مصرف می گردد.

سولفید هیدروژن موجود در گاز كوره های كك سازی بعنوان ماده خام اولیه برای تهیه گوگرد و اسید سولفوریك غلیظ بكار برده می شود. اسید سیانیدریك ماده اولیه برای تهیه سولفور سیانور آمونیوم و سایر تركیبات می باشد .

بازهای پیریدینی سبك كه از گاز كك استخراج می شود بعنوان ماده اولیه در تهیه داروهای معرف سولفیدین بوده و بازهای پیریدینی سنگین كه از روغن قطر آن زغال سنگ بدست می آید برای تغلیظ سنگهای معدنی فلزات آهنی به روش فلوتاسیون به كار می رود.

تاریخچه توسعه بازاریابی مواد شیمیایی در صنعت كك سازی و تقطیر قطران زغال سنگ

تهیه كك از زغال سنگ از 350 سال قبل شناخته شده ولی تا پیش از یك قرن هیچگونه عملیات صنعتی برای تهیه كك ابداع نشده بود فقط در اواسط قرن هیجدهم بود كه اهمیت صنعتی كك معلوم گردید و بطوریكه آغاز جانشینی كك به مقدار گسترده ای افزایش یافت.

بازاریابی محصولات شیمیایی از گازهای كوره كك سازی كمی دیرتر شروع گردید در آن زمان گاز كك را بعنوان ماده ای حاوی قطران در نظر می گرفتند كه محصولی پس مانده محسوب شده بنابراین مورد استفاده قرار نمی گرفت.بنزول نفتالین و آمونیاك نیز شناخته شده بود ولی مدتهای مدید مهندسین نتوانستند راه حلی برای مسئله استخراج و عملیات مربوط به این مواد را بدست آورند.همچنین در طول جنگ جهانی اول احتیاج فراوانی به اسید پیكریك و فنول و TNX و TNT ، تولوئن بنزن و گزیلن گردید گردید همچنین در نیمه قرن نوزدهم احتیاج شدیدی به قطران ، نفتالین ، آنتراسن و بنزول ضرورت پیدا كرد محصولات شیمیایی كك سازی از صورت ضایعات صنعتی خارج گردید در حال حاضر زمینه جدیدی از مصنوعات آلی شروع و توسعه گردید كه بر اساس زغال سنگ و فرآورده های شیمیایی نفتی قرار دارد و محصولات زیادی از مواد مورد استفاده برای پلاستیكها و رنگها جوهری، رنگها دارویی و سایر صنایع حاصل می شود.

مواد شیمیایی برگرفته شده از زغال سنگ و انواع زغال سنگ هادرجه بندی زغالهادرجه بندی زغالها بر اساس پلاستیكی

تبدیل زغال سنگ به كك

محصولات فرعی كك سازی:

1-گاز و كاربرد آن :

استفاده شیمیایی از گاز كك سازی:

استفاده از متان:

استفاده از اتیلن:

آمونیاك:

مزاحمت آمونیاك وبیلان ازت:

حذف آمونیاك:

2-روش غیرمستقیم:

3-بازیابی سولفات:

تهیه سولفات آلومنیم و تكنولوژی آن:

تشریح دستگاه جدا كننده سولفات آمونیوم:

استخراج پریدین از محلول مادر:

روش كربنات خلائی:

تصفیه گاز كك از نفتالین :

جدا كردن HCN از گاز كك:

تصفیه گاز كك تركیبات بنزنی:

تصفیه بنزول خام و موارد استفاده آن

جدا كردن تركیبات گوگردی و هیدروكربنهای غیر اشباع از هیدروكربورهای بنزنی

تصفیه بنزول خام سنگین

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل p-n-p-n ) مقاله تحلیل حقوقی فسخ پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوش (فصل دوم تحقیق) پروژه کارافرینی مراحل تاسیس آموزشگاه کامپیوتر