👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله با عنوان ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با WTG و ذخیره انرژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با WTG و ذخیره انرژی

چکیده

انرژی تجدید پذیر به عنوان راه حلی برای مشکل گرم شدن محیط زیست به طور فزاینده ای در حال گسترش است. به علت طبیعت نا متناوب و نامشخص این منابع انرژی، ذخیره سازی انرژی برای فراهم نمودن ظرفیت تولید ضروری به نظر می رسد. در این مقاله روشی تحلیلی برای ارزیابی سیستم های قدرت ژنراتور های توربین بادی _WTG) و ذخیره انرژی ارائه شده است. شاخص انرژی مورد انتظار تامین نشده (EENS) برای بررسی اثر ظرفیت ذخیره انرژی رتبه بندی شده و آهنگ شارژ و دشارژ و سرعت باد بر روی قابلیت اطمینان سیستم مورد استفاده قرار گرفت. شاخص انرژی مورد انتظار استفاده نشده (EENU) برای نمایش انرژی باد تولید شده اما استفاده نشده، برای کمک به بار سیستم، تعریف شد.

کلمات کلیدی: ارزیابی قابلیت اطمینان، انرژی بادی، ذخیره انرژی

Abstract—Renewable energy is increasingly being treated as a

promising solution to the global warming and other environment

issues. Due to the intermittent and uncertain nature of these

energy resources energy storage is required to provide certain

wind generation capacity. An analytical method is presented in

this paper to evaluate the reliability of power systems with wind

turbine generators (WTGs) and energy storage. The Expected

Energy Not Supplied (EENS) index is used to investigate the

impacts of the rated capacity of energy storage and

charging/discharging rate and the wind speed on system

reliability. Expected Energy Not Used (EENU) index is defined to

represent the wind energy produced but not used to serve system

load.

Keywords- Reliability Evaluation Wind Energy Energy

Storage

👇محصولات تصادفی👇

یک راهکار جدید مبتنی بر کارگزار برای شناسایی حمله گودال در شبکه‌های حسگر بیسیم (ترجمه مقاله) پایان نامه پروژه طراحی سیستم مكنده غلات تاریخچه کوتاه گروه فتح الاسلام مقاله بهبود دقت موقعیت دهی قطعه کار از طریق بهینه سازی چیدمان فیکسچر ماشینکاری دانلود فایل ورد Word پروژه مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )