👈 فروشگاه فایل 👉

نمایش سیگنالهای VAG با استفاده از تبدیلات زمان -فركانس

ارتباط با ما

... دانلود ...

-1- مقدمه

در این تحقیق ابتدا برخی از تبدیلات زمان – فركانس به طور مختصر بیان می‌شود. در ادامه به بررسی نمایشهای زمان – فركانس سیگنالهای VAG با تبدیلات مذكور پرداخته شده است. این قسمت شامل دو مرحله است، در مرحله اول سیگنال شبیه سازی شده VAG با توضیح‌های مختلف زمان – فركانس نمایش داده می‌شود. مرحله دوم به بررسی نمایشهای متفاوت سیگنال VAG با توزیع‌های مذكور اختصاص یافته است. در نهایت روشهای مختلف نمایش با یكدیگر مقایسه شده‌اند.

2-1- تبدیل زمان – فركانس

1-2-1- اهمیت تبدیلهای زمان – فركانس

سیگنالهایی كه ما در زندگی روزمره با آنها سر و كار داریم، از قبیل سیگنالهایی كه از اعضای مختلف بدن انسان تولید می شوند یا سیگنالهایی كه صداها و تصاویر اطراف ما را تشكیل می‌دهند، ماهیت غیر ایستان دارند، به مفهومی كه اگر طیف این سیگنالها رسم شود این طیف با زمان...

👇محصولات تصادفی👇

برنامه نویسی دفترچه تلفن هوشمند شیپ فایل بخشهای شهرستان بردسکن پرسشنامه ی سنجش هوش های چندگانه گاردنر 1983 پروژه ی جامع و بینظیر گزارش کارآموزی کامپیوترمقطع کارشناسی ( گرایش نرم افزار ) مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد تصمیم گیری مجدد (فصل دوم تحقیق)