👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی حسابداری سازمان برق بندرعباس

ارتباط با ما

... دانلود ...

شرکت برق منطقه ای هرمزگان با موضوع و هدف تولید نیروی برق، انتقال، توزیع و خرید و فروش آن بطور عمده و جزئی در منطقه تأسیس گردیده است. این اهداف در حال حاضر در چارچوب اساسنامه و دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت نیرو از یک سو و از سوی دیگر سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی و دیوان محاسبات عمومی و قانون و مقررات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی و غیرو واقع گردیده است.

امور مالی و ذیحسابی در نهایت دفاتر ترازنامه و صورت های مالی که نتیجه کلیه عملکردها و فعالیتهای واحدهای مختلف شرکت برق و شرکتهای وابسته می باشد از جایگاه ویژه ای برخوردار است ومستلزم بررسی عمیق و همه جانبه می باشد.

لذا وقتی که سیستم حسابداری مطلوب در شرکت مطرح می نمائیم منظور سیستم منحصراً جهت امور مالی و ذیحسابی نمی باشد چون چگونگی عملکردها و گردش کارهای دیگر واحدها و معاونت هائی که در سطح شرکت وجود دارند و همچنین سیستم وضع شده حاکم بر کل کار نیز ارتباط تنگاتنگ با چگونگی سیستم و نتایج و پیامدهای آن دارد و کلاَ حسابداری که یکی از ابزارهای کارآمد در خدمت پیشرقت های تکنولوژی و توسعه قراردارد یکی از الزامات و در عین حال پیامدهای حسابداری توسعه وظایف و نقش حسابداری در اداره امور واحدهای مختلف بوده است زیرا که مدیریت صحیح و کارآمد امروزین بدون استفاده از دانش حسابداری و بدون اتکا و استناد مداوم بر اطلاعات مالی نا ممکن و یا لااقل کم حاصل است و این به نوبه خود حسابداری را از نقش سنتی خود که به ثبت و گزارش رویداد و فعالیت های مالی بوده به مبنای اساسی در تصمیم گیری ارتقا داده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل 1- کلیات………………. 1

1-1- مقدمه……………….. 2

فصل 2- مفاهیم حسابداری در سازمان برق.. 3

2-1- حسابداری صنعت…….. 4

2-2- دفاتر و سوابق 4

2-3- شماره گذاری حسابها 4

2-4- جدول شماره گذاری حسابها 5

2-5- دوره حسابداری……… 5

2-6- پرسش و تفسیر………. 5

2-7- متن حسابها…………. 5

2-8- اقلام معوقه…………. 5

2-9- اقلام ممیزی نشده 6

2-10- توزیع حقوق و هزینه های كاركنان.. 6

2-11- ذخیره های عملیاتی. 6

2-12- مدارك و سوابق.. 6

2-13- ذخیره استهلاک تأسیسات برق مشغول به کار 7

2-14- دارائی های جاری……….. 8

2-15- تنخواه گردان 8

2-16- حسابهای دریافتنی مشتركین.. 8

2-17- سایر حسابهای دریافتنی.. 8

2-18- پیش پرداخت های پیمانهای خرید. 9

2-19- هزینه های توزیع نشده انبار 9

2-20- خسارات فوق العاده اموال.. 10

2-21- سرمایه گذاری دولت 10

2-22- وام ها و سپرده های ثابت دریافتی از مشتركین.. 11

2-23- بدهی به شركت ها و مؤسسات تابع وزارت نیرو 11

2-24- سپرده های تضمینی مشترکین.. 11

2-25- درآمد های عملیاتی شركت... 11

2-25-1- درآمد عملیات………….. 11

2-25-2- هزینه فروش كالا، خدمات و كارهای قراردادی.. 12

2-26- طبقه بندی تأسیسات برق از تاریخ اجرای سیستم حسابداری.. 12

2-27- اجزاء تشکیل دهنده هزینه های ساختمانی.. 12

2-28- هزینه پیمانكار…………. 13

2-29- مهندسی، نظارت و امور اداری.. 13

2-30- روش دستور كار و نحوه ثبت و نگاهداری كارتهای اموال تأسیسات... 13

2-31- انتقال اموال…………….. 14

2-32- تأسیسات انتقال و توزیع نیرو در این سیستم حسابداری.. 14

2-33- دستورالعمل درآمد عملیات... 15

2-34- فروش برق…………….. 15

2-34-1- فروش برق خانگی…………….. 16

2-34-2- فروش برق تجاری…………….. 16

2-34-3- فروش صنعتی…………………. 16

2-34-4- سایر فروش های برق………….. 16

2-35- برق خریداری شده……….. 17

2-36- هزینه های حساب مشتركین.. 17

2-36-1- عملیات………………… 17

2-36-2- هزینه کار……………………… 17

2-37- هزینه های حساب مشتركین.. 18

2-37-1- عملیات نظارت و سرپرستی 18

2-37-2- هزینه های قرائت كنتور………… 18

2-38- بیمه اموال……………… 20

فصل 3- سازمان برق بندر عباس حسابداری.. 21

3-1- روشهای کد گذاری 22

3-2- سیستم تاتا……………… 24

3-3- بودجه و اعتبارات………. 25

3-4- واحد بودجه و اعتبارات... 26

3-5- پانچ قبوض…………… 26

3-6- حسابدار مسئول……….. 28

3-7- سیستم تامین اعتبار و حسابدار هزینه. 28

3-8- حسابدار جمع دار و سیستم اموال.. 29

3-9- حسابداری تاسیسات و گردش یک تحقیق 31

3-10- حسابدار تاسیسات………. 35

3-11- حسابدار درآمد………… 37

3-11-1- لغو اشتراک و جمع آوری لوازم اندازه گیری.. 38

3-12- دایره حقوق و دستمزد. 41

3-13- دانستنیهای محاسبات حقوق و مزایا 42

3-14- سند گردش انبار………… 45

👇محصولات تصادفی👇

فصل 2 پایان نامه مدیریت: تعهد سازمانی طراحی و راه اندازی شبکه مــرکز بهداشت و درمان پارس آباد ترجمه مقاله تحلیل عددی یک خاکریز واقع بر روی خاک‌های نرم با در نظر گرفتن تغییرمکان‌های بزرگ دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی ساختار و خواص الکتریکی نانو لوله های کربنی پاورپوینت بررسی روش های استخراج و برداشت نفت و گاز