👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پروژه انسان طبیعت معماری - حواس پنجگانه در معماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از مطالب:

چشم های ما برای آن افریده شدند که فرم ها را زیر نور ببینیم.

احساسی که توسط چشم از یک معماری یا منظر شهری در ارتفاعات مختلف درک میشود متفاوت است. ازاین رو جهت درک بهتر وکاملتر. یک بنا از سه زاویه دید(دیدانسانی. دیدپرنده. دیدکرم)در طراحی وعکاسی مطرح میگردد.

چشم در فواصل مختلف درک متفاوتی نسبت به نوع .طرح.جزئیات وحتی کار کرد بنا ارائه میکند.در فاصله دورفرم کلی بنا قابل روءیت است وهرچه فاصله نزدیکتر میشوددرک چشم ما ازمعماری بنا جزئی ترودقیق ترمی گردد.

اولین قدمی که یک معمار درارائه ی اثر وطرح خود به آن فکر میکنداین است که طرح ذهنی خود را در چه زاویه ی دیدی برای مخاطب خود بیان کند. تفاوت درک چشم انسان اززوایای دید مختلف در بیان تصویری یک اثر هنری درطرح های معماری ذیل مشهود است.

و…..

👇محصولات تصادفی👇

طراحی و مونتاژ صندلی بازو دار در نرم افزارکتیا پاورپوینت آموزشی بررسی آمار ثبت احوال شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی و سلامت