👈 فروشگاه فایل 👉

سوال و تمرینات کارشناسی ارشد ارزیابی دکتر قاسمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تمرینات حل شده درس ارزیابی استاد قاسمی

سوالات حل شده

سورس تمرینات متلب

حل تمرینات فصل به فصل

مدل تصاعدی اعتبار نرم افزار، برای تخمین تعداد خطای باقی مانده در نرم افزار بعد از مرحله آزمایش بر اساس توزیع فراهندسی پیشنهاد شده است.

در طی مراحل آزمایش یک نرم افزار در معرض سلسله ای از آزمایشات قرار می گیرد مانند .خطاها به وسیله هریک از نمونه های آزمایش، بدون مطرح کردن خطاهای جدید قبل از آزمایش بعدی برطرف می شود. فرض می شود جمع کل خطاهایی که قبلاَ به نرم افزار معرفی شده ، m است. در نمونه آزمایش، خطاهای اولیهاز خطاهای اولیه m خارج می شود. حساس سازی خطاها از طریق شناسایی خطاها به روش زیر متمایز می شود: تعداد خطاهایی که به وسیله اولین نمونه آزمایش شناسایی شده، مسلماَ می باشد. در حالیکه تعداد خطاهای شناسایی شده توسط ، ضرورتاَ نمی باشد زیرا بعضی خطاها ممکن است قبلاَ در شناخته شده باشند. همچنین، خطاهای شناسایی شده در خطاهایی نیستند که در وشناخته شده اند.

اگر تعداد خطاهایی که توسط شناخته باقی می ماند که از علامت گذاری شود، پس تراکم تعداد اشتباهات شناسایی شده یا نمونه آزمایش از تا توسط انحراف معیار زیر نشان داده می شود:

که تعدادی از خطاها در نرم افزار بعد از نمونه آزمایش ناشناخته باقی می ماند که از محاسبه می شود نشان می دهد که احتمالاَ خطاهای k توسط نمونه آزمایش شناسایی می شود نشان می دهد که Ciخطا توسط نمونه آزمایش t1 شناسایی شده و:

در وضعیت هایی که اندازه نمونه m در مقایسه با اندازه بزرگ n ، کوچک است، توزیع دو جمله ای تخمین خوبی برای توزیع فراهندسی بیان می کند که مساوی است با:

برای n بزرگ

6-2: آنالیز برنامه Max

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت بررسی روش ­های SVD و NMF برای آنالیز مفهومی پنهان پروژه کارآفرینی تولید نشاسته از گندم(با ظرفیت 600 تن در سال ) اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت