👈 فروشگاه فایل 👉

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پتروشیمی اصفهان از سال 80 الی 89

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت پتروشیمی اصفهان در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 3 طبقه مدرن با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ ترجمه مقاله اثر بخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه بررسی خصوصیات مدیران مدارس متن ترجمه شده رشته برق(اندازه گیری ولتاژ بالا)