👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه هزینه یابی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

هزینه شامل بهای اشیا یا خدمات یست که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال: هزینه حقوق کارمندان، آب، برق، تلفن، درج آگهی در روزنامه، هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان همگی بخشی از هزینه‌های یک موسسه می‌باشند.

مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می‌کنند، هزینهٔ تولید نامیده می‌شود. اگر هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان و اگر هزینه از درآمد کمتر باشد، به آن سود گفته می‌شود.

همانگونه که درآمد موجب افزایش سرمایه می‌گردد، هزینه موجب کاهش آن می‌شود.

هر کاهشی در صندوق هزینه محسوب نمی‌گردد. به عنوان مثال:

خرید بسیاری از اقلام دارایی مانند خرید ساختمان و اثاثه هزینه محسوب نمی‌گردد.

واریز بدهی و پرداخت وجه به طلبکاران هزینه محسوب نمی‌گردد.

برداشت نقدی صاحب موسسه از صندوق جزء هزینه جاری موسسه نمی‌باشد

مقدمه

اقلامی از قبیل بهای آب مصرفی ، اجاره ساختمان ، بهای برق مصرفی ، هزینه تلفن و استهلاک ساختمان از جمله هزینه ها می باشند. لازم به تذکر است همانگونه که درآمدها موجب افزایش در حسابهای « صندوق، بانک و سرمایه ) می شوند، هزینه ها موجب کاهش در این حسابها می گردند البته در مورد حساب سرمایه همانگونه که درآمد یک عامل مثبت و افزایش دهنده آن به حساب می آید ، هزینه یک عامل منفی و کاهش دهنده آن است. باید به این نکته توجه داشت که هرگونه کاهشی در حساب وجوه نقد به منزله هزینه نیست، مثلا پرداخت بدهیها، خرید دارایی به طور نقد و یا برداشت نقدی صاحب یا صاحبان موسسه، موجب کاهش در حساب وجوه نقد می شوند، در حالیکه هیچکدام هزینه محسوب نمی شوند.

به طور کلی ، رقمی را می توان هزینه جاری یک دوره مالی در یک موسسه به حساب آورد که اولا در ارتباط با درآمد همان دوره باشد ، ثانیا موجب کاهش در سود ویژه دوره مالی و در نهایت صاحب یا صاحبان موسسه شود .

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلخال اثر میدان‌های الکترومغناطیس ناشی از دکل‌های فشار قوی بر خواص ضد میکروبی اسانس گل‌ها و برگ‌های گیاه Achillea wilhelmsii C.Koch ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه مقاله با عنوان انبارداری دانلود تحقیق در موردسیستم های اندازه گیری دقیق