👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی سخنی كوتاه در مورد حافظ و اشعار او

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ تولد :‌ 792 ( ه . ق )

همانطور كه پیش تر اشاره شد د رمورد حافظ سخن فراوان گفته شده است كه در برخی از روایات اكثر حافط شناسان و محققان اتفاق قول داشته و در بعضی دیگر تناقص عقیده .

از جمله موارد مورد تایید عموم صاحب نظران اینكه ‌:« وی در جوانی به كسب علوم و معارف زمان خویش پرداخته و به علم احكام و بلاغت و قواعد و اصول زبان عربی و مسائل عرفانی تسلط كامل پیدا كرد و نیز اینكه حافظ قرآن بوده و به حقایق و معانی عمیق آیات آگاه و آنرا با چهارده روایت حفظ كرد و این خود از كم نظیر ترین شگفتی هاست1 . »

اما مطلبی كه در آن تناقض عقیده مشاهده میشود اینكه ، علت تخلص خواجه شمس الدین محمد شیرازیی به حافظ بسیاریی از تذكره نویسان و اندیشمندان این تخلص را بدان سبب دانسته اند كه وی حافظ قرآن بوده است ، اما دكتر باستانی پاریزی د رمقاله خود2 علت را چیز دیگری دانسته اند.

👇محصولات تصادفی👇

نکته های کوچک زندگی آزمون هوشی موزائیک ژیل پایان نامه ارشد حقوق – رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود اسکریپت شماره 4 تبادل لینک هوشمند و اتوماتیک به همراه آموزش نصب پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC