👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی بررسی مفاهیم عرفان و صوفی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

دردم‌ از یار است‌ و درمان‌ نیز هم‌

دل‌ فدای‌ او شد و جان‌ نیز هم‌

آنانكه‌ اهل‌ هدایتند دارای‌ چراغ‌ معرفتند محرم‌ اسرار حضرت‌ عزتند هر حجایی‌ در راه‌ افتدمی‌برند و هوای‌ نفس‌ را به‌ ریاضت‌ از خود دور كنند بهترین‌ كارها شناختن‌ حق‌ تعالی‌ است‌ كه‌ اول‌و آخر همه‌ چیزهاست‌.

عرفان‌ یكی‌ از تابناك‌ترین‌ تجلیات‌ اندیشه‌ بشری‌ است‌ كه‌ موجب‌ و موجد بسیاری‌ ازپدیده‌های‌ فكری‌ و هنری‌ بوده‌ است‌ و آن‌ طریقه‌ای‌ از معرفت‌ در نزد آن‌ دسته‌ از صاحب‌ نظران‌است‌ كه‌ بر خلاف‌ اهل‌ برهان‌ و كشف‌ حقیقت‌ بر ذوق‌ و اشراق‌، بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل‌ واستدلال‌.

اساس‌ عرفان‌ عبارتست‌ از اعتقاد به‌ امكان‌ ادراك‌ حقیقت‌ از طریق‌ علم‌ حضوری‌ و اتحاد عاقل‌و معقول‌ به‌ عالم‌ درون‌ و بدین‌ قرار، عارف‌ ذات‌ مطلق‌ را نه‌ به‌ برهان‌، بلكه‌ به‌ ذوق‌ و وجد درك‌می‌كند و به‌ اعتقاد او اگر برای‌ دریافت‌ جمال‌ حق‌ و نیل‌ به‌ آن‌ راهی‌ هست‌ راه‌ عشق‌ است‌ نه‌ راه‌عقل‌ .

و اما درد همان‌ عشق‌ است‌ و درمان‌ همان‌ وصل‌. گرچه‌ پیر هرات‌ گوید «عشق‌ درد نیست‌ لیكن‌به‌ درد آرد» و هم‌ در این‌ راه‌ خطرات‌ بسیار است‌ و سرها باید انداخت‌ و جانها فدا كرد.

👇محصولات تصادفی👇

دیتابیس سیستم داروخانه تحقیق ورزش وبازی بومی رقص خنجر قوم ترکمن دانلود پاورپوینت معماری بیونیک و بیومیمتیک پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 دانلودکار آموزی گزارش کار آموزی در روستا 87 ص