👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی

توضیحات محصول :سؤالات آزمون ششم حسابداری درس حسابداری مالی با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه

سوالات حسابداری مالی

1) شرکت آلفا در فروردین سال 1385 ماشین آلاتی را با قرار و به شرط تملیک خریداری و مورد بهره‌برداری قرار داده است و به نرخ 50٪ نزولی استهلاک می‌کند.

مانده‌های زیر از دفتر کل شرکت مرتبط با قرارداد یاد شده در 29/12/85 استخراج شده است:

دارایی‌های ثابت به قیمت تمام شده 7000 ریال

بستانکاران اجاری 5000 ریال

سود تضمینی و کارمزد (بهره مطلق) 100 ریال

کدام گزینه جهت انعکاس مانده‌ حساب دارایی در ترازنامه پایان سال 85 صحیح است؟

1) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 5000 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

2) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 3500 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

3) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 5500 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

4) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری 6000 ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

2) شرکت مهرگان در فروردین 1386 ماشین آلاتی را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و مورد بهره‌برداری قرار داده است و نرخ 40٪ نزولی سالانه مستهلاک نماید.

در فروردین 1388 مقرر شد دارایی ثابت در مقابل دریافت 200 ریال به اجاره فروشنده مسترد گردد. مانده برخی از حساب مالی مرتبط با دارایی ثابت در تاریخ استرداد به شرح زیر است؟

دارایی‌های ثابت به قیمت تمام شده 900 ریال

بستانکاران اجاری 550 ریال

حساب معلق سود تضمینی و کارمزد 150 ریال

سود یا زیان فسخ قرارداد و واگذاری دارایی ثابت چند ریال است؟

1) زیان 276 2) سود 276 3) 350 زیان 4) 350 سود

3) بازخرید سهام شرکت جزء کدام دسته از جریانات نقدی طبقه‌بندی می‌شود؟

1) فعالیت عملیاتی 2) فعالیت سرمایه‌گذاری

3) هیچ‌کدام 4) فعالیت تأمین مالی

4) هزینه استهلاک سال سوم دارایی که دارای ارزش اسقاط 40000 و عمر مفید 6 سال است به روش مجموع سنوات 180000 می‌باشد هزینه استهلاک سال چهارم به روش خط مستقیم چقدر می‌باشد؟

1) 157500 2) 164167 3) 155000 4) 168167

5) شرکت اصلانی یک دستگاه اتومبیل خود را به ارزش دفتری 70000 و ارزش بازار 95000 واگذار کرده و مبلغ 8000 وجه نقدی دریافت کرد و یک دستگاه اتومبیل جید به ارزش بازار 85000 دریافت نموده است سود و زیان معارضه چه مقدار خواهد بود؟

1) 6- سود 2) 23- زیان

3) 6- زیان 4) 23- سود

6) شرکت افشین برای خرید و نصب و بکارگیری ماشین جدید هزینه‌های زیر را انجام داده است بهای تمام شده ماشین آلات چه مقدار است؟

قیمت خرید 100000

تخفیفات تجاری 5000

هزینه حقوق مزایای کارکنان غیرمستقیم 8000

مخارج نصب و آماده سازی 17000

حق الزحمه خدمات حرفه‌ای جهت بهره‌وری 12000

1) 139000 2) 122000 3) 142000 4) 134000

7) شرکت مهرنوش برای تهیه صورت مغایرت بانک 29 اسفند 1388 اطلاعات زیر را در اختیار دارد:

مانده طبق صورت‌حساب بانک 17900

چک برگشتی 380

چک صادره 750

وجوه بین راهی 120

مخارج چاپ دسته چک 85

چک‌های معوق 220

مانده اصلاح شده واقعی وجوه نقد چه مقدار خواهد بود؟

1) 17050 2) 17135 3) 16755 4) 17345

پاسخنامه مجموعه تست

1. گزینه‌ی «2» صحیح است.

هزینه استهلاک سال ریال

مبلغ دفتری دارایی ثابت ریال

2. گزینه‌ی «2» صحیح است.

مبلغ دفتری دارایی در

بستانکاران اجاری 550

وجوه نقد 200

دارایی به مبلغ دفتری 324

حساب معلق سود تضمینی و کارمزد 150

سود فسخ قرارداد 276

3. گزینه‌ی «4» صحیح است.

4. گزینه «1» صحیح است.

مجموع سنوات سال اول سال دوم سال سوم

بهای تمام شده) ( بهای تمام شده

روش خط مستقیم

5. گزینه‌ی «4» صحیح است.

سرک دریافتی + ارزش بازار دارایی تحصیلی = ارزش بازار دارایی واگذاری

سود و زیان معاوضه تفاوت بین مبلغ دفتر دارایی واگذاری و ارزش بازار دارایی واگذاری می‌باشد.

سود معاوضه

اتومیبل جدید 85000

وجه نقد 8000

اتومبیل قدیم 70000

سود معاوضه 23000

6. گزینه‌ی «4» صحیح است.

7. گزینه‌ی «1» صحیح است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی آشنایی با فناوری اطلاعات آئین همسرداری در اسلام(جامع و کامل) پرسشنامه بررسی اضطراب شینان پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی مقاله شبکه های بی سیم Wi-Fi