👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله معماری قاجار پهلوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

معماری ایران از اواخر دوره قاجار و شروع دوره پهلوی دچار هرج و مرج و آشفتگی شد در این دوران ما شاهد احداث همزمان ساختمانهایی هستیم که هر کدام بیانگر یکی از مکاتب فکری دوره هایی مشخص از تاریخ ایران هستند:

کاخ مرمر به تقلید از معماری سنتی و عمارت شهربانی کل کشور به تقلید از تخت جمشید و ساختمانهای بلدیه ( شهرداری ) و پستخانه به شمال و جنوب میدان امام ( سپه ) به تقلید از معماری نئوکلاسیک فرانسه ساخته شدند . در این دوره تلاش می شد که پیوندی بین سه طیف فکری به وجود آید : ساختماهای وزارت امور خارجه ، اداره پست ، صندوق پس انداز بانک ملی را در واقع می توان به عنوان نمونه این گونه ساختمانهای التقاطی نام برد . این گرایشهای متفاوت و بعضا متضاد در معماری این دوره ناشی از اختلاف در گرایشهای سیاسی و ایدوئولوژیک این عصر از تاریخ ایران است که ریشه در جریانهای عقیدتی – سیاسی اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی دارد . جریانهای مذکور را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

گروه اول، سنت گرایان، که اساس تفکر سیاسی و بینش دینی آنها هماهنگی دین با سیاست و احیاء و توسعه سنتهای هزار ساله جامعه ایرانی بود . پرچمداران این نهضت در آن برهه از زمان شیخ فضل الله نوری بود و بعد از ایشان سید حین مدرس ادامه دهنده راه وی گشت.

فهرست مطالب :

معماری قاجار پهلوی

شروع دوره پهلوی ( دوره رضا خانی )

معماری سبک ملی

سر در باغ ملی

تصاویر میدان انقلاب

در دوره رضا شاه

دیوارهای باربر

پهلوی اول

میدان حسن آباد

دوره قاجار

شهرسازی و معماری در دوره پهلوی اول

معماری صنعتی

معماری دوره پهلوی اول در فضای کارخانه

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی مبحث درس استاد یزدان پناه مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS) گزارش کارآموزی پتروشیمی اراك در یك نگاه پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( ویژگی های دریاهای ایران )