👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مالی حسابداری اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه...........................................................................................................................................7

تاریخچه حسابداری اجتماعی.............................................................................................................................................8

تعریف حسابداری اجتماعی.................................................................................................................9

هدف های حسابداری اجتماعی..........................................................................................................................................10

دلایل ارزش گذاری انسانی.............................................................................................................................................12

ماهیت حسابداری اجتماعی.............................................................................................................................................12

مفاهیم حسابداری اجتماعی ..................................................................................................13

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی...............................................................................................................................15

ارتباط دولت و حسابداری اجتماعی............................................................................................................................15

شاخص های اجتماعی.................................................................................................16

بررسی اجرای حسابداری اجتماعی...............................................................................................................................17

مفروضات سیستم حسابداری اجتماعی.......................................................................................................................18

مزایای سیستم حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن...............................................................................................................18

هزینه ها و منافع اجتماعی حسابداری اجتماعی...................................................................................................................19

مشکلات اجرای سیستم حسابداری اجتماعی..................................................................................................................22

نحوه گزارشگری هزینه ها و منافع اجتماعی...............................................................................................................................24

اطلاعات چگونه باید گزارش شوند ...........................................................................................................................................24

مشکلات عملی حسابداری اجتماعی..................................................................................................................................26

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................................28

منابع........................................................................................................... 32

👇محصولات تصادفی👇

پروژه ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرشی کاربردی)SQC گزارش كارآموزی حسابداری، شركت تولیدی پاكسان پایگاه داده‌های شیء گرا مطالعه الگوهای سینوپتیکی روزهای گرد و غباری دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل ( فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)