👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رسمیت در سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رسمیت در سازمان

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رسمیت در سازمان می باشد. نحوه امتیاز دهی آن در جدول زیر ارائه شده است:

گزینه

کاملا نادرست است

تا حدودی نادرست است

تا حدودی درست است

کاملا درست است

امتیاز

1

2

3

4

بنابراین، برای بدست آوردن امتیاز پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع ببندید. حداقل امتیاز ممکن 15 امتیاز و حداکثر امتیاز ممکن 60 امتیاز خواهد شد . هر چه میزان امتیاز شما بیشتر باشد نشان گر بالا بودن درجه رسمیت در سازمان است.

روایی و پایایی

در تحقیق مهدی زاده (1391) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از اساتید دانشگاهی توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد.

👇محصولات تصادفی👇

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا پاورپوینت منطق الطیر عطار کتاب واسط کاربر حرفه ای asp.net دانلود پاورپوینت سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و بستانکاران