👈 فروشگاه فایل 👉

۱۴ اشتباه فاحش مدیران ارشد

ارتباط با ما

... دانلود ...

-گوش ندادن:

» به سخنان كاركنان خود توجه نمی كنید بلكه فقط با آنها صحبت می كنید. نتیجه این شیوه فقدان تعهد وفاداری و احساس تعلق و نیز افزایش انزجار و دلسردی كاركنان است.

2-افراط در تعهد:

» اگر نتوانید كاركنانی پرورش دهید كه در مواقع لازم بتوانند پاسخ منفی دهند به جای یك استراتژی موفقیت آمیز، با كار بیش از حد دستاورد اندك نارضایتی مشتری و «قهرمانانی مرده1» دست به گریبان خواهید بود.

3-دل خوش كردن به آمار و ارقام:

» آمار و ارقام تنها نتیجه فرعی تصمیمات شما هستند. انجام اقداماتی به منظور تغییر اعداد بدون توجه به عوامل پدید آورنده این اعداد (از جمله پیشنهادهای ارزشمند اجرای عالی رضایت مشتری و انگیزه و اشتیاق كاركنان) ونیز بدون توجه به مدیریت این عوامل در نهایت به نتایجی مخرب می انجامد.

4- پذیرش تعهدهای مبهم و نامشخص یا پرهیز از تعهد:

» توافقهای مبهم و نامعین و فقدان استانداردی روشن برای ایجاد و پذیرش تعهد و مدیریت آن، به اتلاف نیرو و كناره گیری كاركنان می انجامد. همچنان كه پرهیز از پذیرش تعهد و مسئولیتی روشن نیز همین نتایج را در پی خواهد داشت.

👇محصولات تصادفی👇

راهبردهای جلوگیری از زخم ها؛ آنچه می توان از پوست جنین آموخت بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار مکاتب استراتژی-مجموعه مقالات پرسشنامه سبک رهبری پاور پوینت استفاده ازالگوریتمهای الهام گرفته از کلونی مورچه ها در مسیریابی شبکه های کامپیوتری