👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت زمان داشته باشید

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت چیست؟

انسان برای نیل به مقاصد خود و جهت دادن به فعالیتهای در راستای هدفهایش به سرپرستی نظارت] هماهنگی و هدایت نیاز دارد. مجموعه وظایفی که رفتار و فعالیتهای سازمان را در مسیر هدف تنظیم تداوم فعالیت خود به مدیریت نیاز دارد.

1-هدف داشته باشید

شما همه چیز برای مردم نیستید بر روی مشتریان مخصوص خودتان تمرکز کنید و سعی کنید آنها را راضی کنید. بازار هدف شما معمولاً بخش خاصی از مردم هستند نه همه مردم.

2-متفاوت باشید

اگر رقبای شما کاری را انجام می دهند شما انجام ندهید از بازارهای شلوغ پرهیز کنید که در این بازارها همه محصولات و تبلیغات آنها مانند هم هستند.

208

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل رد شده از پله قابل ویرایش نقشه کاربری اراضی شهرستان کبودرآهنگ روان تحلیل گری فروید پاور پوینت مبانی کامپیوتر گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی