👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهشگر در این فصل به مطالعه تطبیقی مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستاان و ایران پرداخته و مطالب مرتبط با مدیریت بلایا در کشورهای مذکور را در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، ساختار، آموزش نیروی انسانی مطرح ساخته است.

در شروع بررسی هر کشور اطلاعات پایه ای در مورد کشور مورد مطالعه تحت عنوان مقدمه ذکر گردیده و به منظور تنویر ذهن خواننده اطلاعات جامعی در مورد آن کشور تحت عنوان کلیات که به نحوی با مدیریت بلایا مرتبط است ارائه گردیده است تا خواننده و مخاطب یک تصویر کلی از کشور مورد مطالعه داشته باشد. اشاره به سابقه تاریخی بلایا در کشور مورد مطالعه از دیگر مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.

ذکر آمار تلفات و خسارات وارده به هر کشور ناشی از بلایای مختلف در قالب جداول و تشریح موارد از منظر پژوهشگر دور بند ده و در این فصل آورده شده است.

جایگاه قانونی مدیریت بلایا در نظام قانونی کشورها و پرداختن به بیشینه آن از موارد ضروری دیگر بود که پژوهشگر در این فصل به آن اشاره نموده است.

تشریح مراتب مدیریت بلایا در هر کشور در قالب چرخه مدیریت بلایا سه تفکیک در ذیل هر یک از کشور تصریحاً ؟؟ نظر پژوهشگر در این فصل قرار گرفت. ذکر تجارب مدیریتی کشورها در بلایایی که بازتاب جهانی داشته است در این فصل با هدف استفاده از تجارب دیگران نیز از مواردی بوده که مذکور گردیده است.

شایان ذکر است که تعدد وقوع بلایای خاصی در هر کشور هسته مرکزی فعالیت های مدیریت بلایا را شکل داده و روند تلاش های مدیریت بلایا در آن کشور حول محور آن بلای خاصی که کشور یاد شده بیشتر با آن مواجه است دور ؟؟ هر چند برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ایجاد ساختار برای مقابله با آن بلای خاصی با مدیریت سایر ؟؟ دیگر مانعه الجمع نمی باشد.

ذکر سایر موارد و مسائل مرتبط با مدیریت بلایا که می تواند در دستیابی به یک الگوی جامع الاطراف به ایران مفید باشد در این فصل از منظر پژوهشگر دور نمانده است.

فهرست مطالب مدیریت بلایا در کانادا

1- پیش درآمد

یک – کلیات

2- بلایایی که بر جامعه کانادا تأثیر گذارند

3- زمینه مخاطرات و بلایای طبیعی در کانادا

4- مدل کلی مدیریت بلایا در کانادا

5- استراتژی تخفیف و کاهش اثرات بلایا در کانادا

6- مرحله تعدیل بلایا در کانادا

7- تعدیل ساختاری

8- تعدیل غیرساختاری

9- جدول اصول و رهنمودهای استراتژی ملی تعدیل بلایا در کانادا

10- حمایت از زیر ساخت های مدیریت بلایا در کانادا

11- سازماندهی مدیریت بلایا در کانادا

12- راهبردهای اسامی در مدیریت بلایای کانادا، تخلیه، بهداشت، رهبری

13- هماهنگی در مدیریت بلایای کانادا

14- سیستم های مواجهه با بلایا در کانادا

15- اصولی که در مدیریت بلایای کانادا رعایت می شود

16- انواع سیستم های مدیریت بلایا در کانادا

17- سیستم ICS

18- عملکردهای بنیادی سیستم ICS

19- الگوی مدیریت بلایا در کانادا

20- سیستم بر لیتیش کلمبیا bc

21- هماهنگی در سطوح وقوع بلایا

22- سطح محل حادثه – سطح پشتیبانی محل حادثه – هماهنگی در سطح محل – استانی

23- سطح هماهنگی مرکز استانی

24- ساختار و الگوی مدیریت بلایای کانادا بر اساس مدل BCERms

25- نحوه مدیریت محلی بلایا در کانادا

26- سازماندهی و مسئولیت ها و نفش سیستم EOC

27- شکل جریان ارتباطات در ESM

28- ارزیابی تکنولوژی در مدیریت بلایای کانادا

29- شکل ارکان دوگانه CT

30- وظایف CTA

31- برنامه ریزی مدل منسجم مدیریت بلایا در کانادا

32- شکل چرخه مدیریت بلایا در کانادا

33- الگوی مدیریت منسجم بلایا با رویکرد استراتژیک در مدیریت بلایای کانادا

34- کنترل و ارزشیابی بلایا در مدیریت بلایای کانادا

35- آموزش نیروی انسانی در مدیریت بلایای کانادا

36- فرآیند آمادگی در مدیریت بلایای کانادا

37- نحوه پاسخگویی مدیریت بلایا به سؤالات مردم ناشی از ؟؟ تکنیکی

38- بنگاهها و سازمانهایی که در هنگام طرح مدیریت بلایا مشارکت دارند. بخش محلی، دپارتمان استانی، دپارتمان مرکزی دیگر بنگاهها

39- نقش و برنامه ریزی ارتباطات در مدیریت بلایای کانادا

40- معیارهای آسیب پذیری در مقابله با بلایا در کانادا، معیار انسجام جامعه، معیار روانشناسی و فیزیولوژیکی

41- اصول کلی مد نظر وزارت بهداشت کانادا در مقابله بلایا

42- تعامل مدیریت بلایای کانادا با کشورهای همجوار شامل جلسات طرح ریزی، هیئت های بین المللی و توافقات مکتوب

43- مدیریت بلایای کانادا در یک نگاه

اول مدیریت بلایا در کانادا:

یک پیش درآمد

نام رسمی: کانادا

نام محلی: Canada

پایتخت: اوتاوا

تاریخ استقلال از انگلستان: 1/7/1867

روز ملی: اول ژوئیه (روز استقلال)

نوع حکومت: زمانداری کل

رئیس حکومت: زماندار کل

رئیس دولت: نخست وزیر

مجلس عوام: با 301 عضو به مدت 5 سال

مجلس سنا: با 112 عضو انقلابی

مساحت: 9984670 کیلومتر مربع (دومین کشور جهان)

بلایای طبیعی: توفان های شدید یخی، بارش باران های شدید و برف

جمعیت: 33098932

نرخ رشد جمعیت: 88/0%

نرخ تولد در 1000 نفر: 78/10

نرخ مرگ و میر کلی در 1000 نفر 8/7

امید به زندگی کلی: 22/80

امید به زندگی مردان: 86/76

امید به زندگی زنان: 74/83

زبان: 3/59% انگلیسی، 2/32% خراف، 5/17% سایر زبان ها

نرخ باسوادی: 99%

👇محصولات تصادفی👇

دستگاه خم ورق طراحی شده در سالیدورک و کتیا نقشه کاربری اراضی شهرستان رشت شیپ فایل بخشهای شهرستان ایجرود سخت افزار کامپیوتر کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری