👈 فروشگاه فایل 👉

پست ترانسفورماتوری شهری ویژه­ ی-CeTur

ارتباط با ما

... دانلود ...

CeTur-SPECIAL URBAN TRANSFORMER SUBSTATION

ABSTRACT

The technological explosion that has taken place across

the planet in the last decades together with the

population growth causes that as the demand for new

services grows it is necessary to provide cities with new

infrastructure and equipment that together with the

already existing makes integration with the urban

environment very difficult.

This situation is in contrast with an increasing sensitivity

in society with environmental issues. Progress at any

price has given way to greater concern over human

interaction with the environment more efficient use of

space and more care for the environment.

The sustainability criteria promoted by the United

Nations through the agenda 21 program pleads for

reclaiming spaces that are currently taken by pieces of

urban furniture (advertising billboards technical

equipment signals…etc) The problem we face is how to

claim these spaces back without giving up the services we

have been enjoying so far services that even need to be

expanded due to increased demand.

The answer lies in creating multifunctional platforms that

can develop different services so the space is optimized

with a device of high added value.

TWELCON has made a great innovative effort in

order to develop CeTur an enclosure that can house

a transformer substation of up to 630 KVA and also

includes an aesthetic external enclosure equipped

with four standard (1200 x 1800 mm) advertising

boards that turn into an additional source of

revenue which will reduce dramatically the return of

the investment.

CeTur thanks to its innovative design meets three goals:

پست ترانسفورماتوری شهری ویژه­ ی-CeTur

چکیده

افزایش بسیار زیاد فناوری در دهه های اخیر که در سرتاسر جهان بوقوع پیوسته است بهمراه رشد جمعیت باعث شده است تا همانطور که نیاز برای سرویس های جدید افزایش می یابد لازم باشد تا زیرساختار و تجهیزات نوین برای شهرها فراهم آید که بهمراه زیرساختارهای موجود اضافه شدن به محیط شهری را بسیار دشوار نماید. این شرایط در تضاد با حساسیت رو به رشد در جامعه با مشکلات محیطی می باشد. پیشرفت در هر هزینه ای راهی بسوی نگرانی بیشتر بر تعامل بشری با محیط، استفاده بسیار کاراتر از فضا و بسیار مراقب نسبت به مسائل زیست محیطی را در بر دارد.معیارهای پایداری که از سوی سازمان ملل متحد و از طریق دستور کار 21 ارتقا یافته است نیازمند فضاهایی است که در حال حاضر توسط قطعه از تجهیزات شهری (بیلیبورد تبلیغاتی، تجهیزات فنی، سیگنال ها و غیره ...) گرفته شده است. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که چگونه این فضا ها را بدون از دست دادن خدمات که تاکنون از آن ها بهره مند شده ایم باز گردانیم، خدماتی که به دلیل افزایش تقاضا حتی نیاز به گسترش نیز دارد.پاسخ در ایجاد سیستم عامل چند منظوره است که می تواند خدمات مختلفی را ایجاد نماید به طوری که فضا با یک دستگاه ارزش افزوده بالا بهینه سازی شود. TWELCON تلاش نوآورانه بزرگی را به منظور توسعه CeTur، که یک محفظه ایاست که می تواند یک پست ترانسفورماتور تا توان 630 کیلوولت آمپر را در خود جا دهد، و همچنینشامل یک محفظه خارجی برای زیبایی با چهار تابلو تبلیغاتی استاندارد (1200 x 1800میلیمتر) که به یک منبع اضافی از درآمد تبدیل می شود، که به طرز چشمگیری بازگشت سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.CeTurبه لطف طراحی نوآورانه خود سه هدف را برآورده می نماید:

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کامل اتوکد منزل مسکونی 3 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش معماری بیونیک. برج شانگهای دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو پروتکل جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی