👈 فروشگاه فایل 👉

روشی بر پایه ­ی احتمالات به منظور بازآرایی شبکه­ ی توزیع: قابلیت پیاده ­سازی روی شبکه­ های واقعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

A new probabilistic approach for distribution network reconfiguration: Applicability to real networks

a b s t r a c t

Power loss reduction can be considered as one of the main purposes for distribution

system operators especially for recent non-governmental networks. Reconfiguration is an

operation process widely used for this optimization by means of changing the status of

switches in a distribution network. Some major points such as time-varying loads and

the number of switchings which are often neglected or not applied simultaneously in

most previous studies are the main motivation behind this study. In this paper a new

probabilistic approach is proposed to perform an optimal reconfiguration in order to reduce

the total cost of operation including the cost of switching and benefit of loss reduction.

Considering time-varying loads the proposed method can obtain an optimal balance

between the number of switchings and the power loss. The effectiveness of the suggested

method is demonstrated through several experiments and the results are compared with

those of other reliable methods in several cases.

روشی بر پایه ­ی احتمالات به منظور بازآرایی شبکه­ ی توزیع:

قابلیت پیاده ­سازی روی شبکه­ های واقعی

چکیده

کاهش تلفات توان را می­توان به عنوان یکی از اهداف اصلی اپراتورهای سیستم توزیع بخصوص برای شبکه­های توزیع غیر دولتیِ اخیر مد نظر قرار داد. بازآرایی فرآیندی عملیاتی است که بطور گسترده­ و با استفاده ار تغییر وضعیت کلیدهای موجود در یک شبکه توزیع و به منظور بهینه­سازی استفاده می­شود. برخی نقاط حساس از جمله بارهای متغیر با زمان و تعداد کلیدزنی­ها که اغلب در اکثر مقالات قبلی از آن­ها چشم­پوشی شده است و یا این کار بصورت همزمان انجام نشده­اند، انگیزه اصلی مقاله حاضر بشمار می­روند. در این مقاله، یک روش احتمالاتی جدید به منظور بازآرایی بهینه پیشنهاد شده است تا هزینه کل عملیات از جمله هزینه کلیدزنی و تلفات توان کاهش یابد. می­توان روش پیشنهادی را با در نظر گرفتن بارهای متغیر با زمان، بین دو هدف اصلی مساله یعنی تعداد کلیدزنی­ها و تلفات توان تعادل بهینه­ای ایجاد کند. کارایی روش پیشنهادی با انجام چندین آزمایش نشان داده شده است و نتایج بدست آمده با دیگر روش­های معتبر و در چندین مورد مقایسه شده­اند.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان کلاله پاورپوینت کامل مدیریت و مهندسی هزینه ها رشته حقوق جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان دانلود تحقیق در موردراهنمای مدیریت شکایات در بیمارستان ها دانلودگزارش کارآموزی شبکه