👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی شرکت بهره برداری و آبیاری و زهکشی مغان

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

فصل اول. 7

مقدمه. 7

خلاصه ای از تاریخچه شبکه آبیاری و زهکشی مغان. 8

آشنایی با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان. 9

سرفصل فعالیت های شرکت بهره برداری.. 10

فصل دوم. 12

مشخصات کلی شبکه آبیاری و زهکشی مغان. 12

سد انحرافی میل و مغان. 13

مشخصات تاسیسات و ابنیه های شبکه آبیاری مغان. 14

مشخصات ایستگاه های پمپاژ. 15

وضعیت آب و هوا 16

درجه حرارت.. 16

تبخیر. 17

فعالیت های تعمیرات و نگهداری شبکه مغان. 17

عملیات لایروبی کانالها و زهکشها 17

لایروبی ماشینی کانالها و زهکشهای شبکه. 18

نی برداری و دفع علفهای هرز. 20

لایروبی آبگیرها و حوضچه های رزروار ایستگاه های پمپاژ. 21

عملیات لایروبی دستی کانالها و زیرگذرها 23

عملیات گابیون بندی.. 28

اساسنامه شرکت.. 29

سرمایه و سهام شرکت. 30

ارکان شرکت.. 32

مقررات مالی شرکت.. 41

ایستگاه پمپاژ یك... 48

ایستگاه پمپاژ سه. 50

ایستگاه پمپاژ شش... 51

ایستگاه پمپاژ هفت.. 54

ایستگاه پمپاژ شماره هشت.. 56

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز شیپ فایل بخشهای شهرستان رفسنجان پایان نامه ارشد حسابداری – بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری ترجمه مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (فرم معلم)