👈 فروشگاه فایل 👉

تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

Ad Hoc Networks 11 (2013) 2273–2287

Optimum node placement in wireless opportunistic routing networks

a b s t r a c t

In recent years there has been a growing interest in opportunistic routing as a way to

increase the capacity of wireless networks by exploiting its broadcast nature. In contrast

to traditional uni-path routing in opportunistic routing the nodes overhearing neighbor’s

transmissions can become candidates to forward the packets towards the destination.

In this paper we address the question: What is the maximum performance that can be

obtained using opportunistic routing? To answer this question we use an analytical model

that allows to compute the optimal position of the nodes such that the progress towards

the destination is maximized. We use this model to compute bounds to the minimum

expected number of transmissions that can be achieved in a network using opportunistic

routing.

تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم

چکیده-در سال های اخیر، توجه روز افزونی به مسیریابی فرصت طلب به عنوان روشی برای افزایش ظرفیت شبکه های بی سیم با بکارگیری طبیعت انتشاری آن پرداخته شده است. برخلاف مسیریابی تک مسیره قدیمی، در مسیریابی فرصت طلب گره هایی که ارسال های همسایه را می توانند استراق سمع بکنند می توانند کاندیدهای فرستنده بسته به سمت مقصد شوند. در این مقاله به این سوال خواهیم پرداخت: حداکثر کارایی که می توان با استفاده از مسیریابی فرصت طلب به دست آورد چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال، از یک مدل تحلیلی استفاده می کنیم که اجازه می دهد تا موقعیت بهینه گره ها را محاسبه کنیم، به طوری که حرکت به سمت مقصد به حداکثر برسد. از این مدل برای محاسبه کران های مینیمم استفاده می شود که می تواند تعداد ارسال ها در یک شبکه را با استفاده از مسیریابی فرصت طلب به دست آورد.

👇محصولات تصادفی👇

تحلیل ظرفیت آزادراه ها و راههای چندخطه سال های تجاوز و مقاومت{افغانستان} دانلود کارآموزی شبکه های کامپیوتری ، IT و سخت افزار مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی (فصل دوم) مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد(فصل دوم تحقیق)