👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال كولینزورید (1990)

ارتباط با ما

... دانلود ...

معرفی

كولینزورید بر پایه توصیفهایی كه در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازن و شیور در مورد سه سبك اصلی دلبستگی وجود داشت، مواد پرسشنامه خود را تدارك دیده‌اند. زیر مقیاس اضطراب (A) با دلبستگی نا ایمن اضطرابی – دو سو گرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیك بودن (C)، یك بعد دو قطبی است كه اساساً توصیفهای ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد (فینی و نوللر، 1996).

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

18

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل:

WORDو قابل ویرایش

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش سلسله هخامنشی پاورپوینت بازرسی پمپ پروژه مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه ۲۲ تهران گزارش كارآموزی احداث ساختمان مسكونی