accepted

رهبری و مدیریت آموزشی

هدف کلی:زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و تفکر درباره مسائل آنپیشگفتار- نقش مدیریت و رهبری در زمینه های فعالیت اجتماعی- نیاز به مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش اهمیت بیشتری داردضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی- طرح نظرات و اندیشه های جدید- نیاز به بهبود کفیتعملکردها و نتایج آمو

دانلودکارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن 107 ص

نام فایل : کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن 107 صفرمت : .docتعداد صفحه/اسلاید : 98حجم : 93 مگابایتدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشكده مدیریت و حسابداری«تحقیق كار آموزی»(تحقیق كارشناسی رشته مدیریت صنعتی)موضوع : بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خود